تایم فریم روزانه
قیمت این جفت ارز درگیر مقاومت قوی و بسیار مهم در حوالی ۰.۰۰۰۰۶۱BTC می باشد. در صورت عبور از این ناحیه مقاومتی و تثبیت بر روی آن، قابلیت صعود تا ناحیه مقاومتی بعدی یعنی ۰.۰۰۰۰۸۰BTC در گام اول را دارد و اگر بتواند از این مقاومت با قدرت عبور نماید در گام دوم رسیدن به ۰.۰۰۰۱۰۰BTC دور از انتظار نیست.

از طرف دیگر یک الگوی Cup and handle می توان مشاهده کرد که همین رفتار احتمال صعودی بودن نمودار در روزهای آتی را بیش از پیش می نماید.
در حال حاضر قیمت چندین بار به MA 50 واکنش نشان داده است و تا زمانی که زیر آن تثبیت نشود، تحلیل فوق معتبر خواهد بود.

 

 

این مطلب صرفا یک دیدگاه است و پیشنهاد یا مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست.

لینک اصلی تحلیل در Tradingview:

https://www.tradingview.com/chart/STRATBTC/gEKGDhO8-STRATBTC-BINANCE-Daily/