الگو‌های قیمت

در تحلیل تکنیکال الگو‌های قیمت معمولاً برای دریافت سیگنال تغییرات بین روند‌های صعودی و نزولی استفاده می‌شود. الگو‌های قیمت نشان دهنده‌ی شکل‌گیری یک الگوی قابل تشخیص در نمودار‌های قیمت هستند که با استفاده از یک سری خطوط روند یا منحنی‌ها تعیین می‌شوند.

زمانی که الگوهای قیمت سیگنال دهنده‌ی تغییر مسیر روند باشد، الگوی بازگشتی نامیده می‌شود. در حالی که اگر روند بعد از یک وقفه‌ی کوتاه به حرکت خود در مسیر مشابه ادامه دهد به آن الگوی ادامه دهنده می‌گویند. مدت‌هاست که برای بررسی روند‌های فعلی و پیش بینی روند‌های آینده‌ی بازار از الگو‌های قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

الگو‌های قیمت با استفاده از مجموعه‌ای از خطوط صاف یا منحنی مشخص می‌شوند، به همین دلیل بهتر است که با خطوط روند و روش رسم آن‌ها آشنا شوید. خطوط روند در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا ناحیه‌های حمایت و مقاومت را در یک نمودار قیمت پیدا کنید. خطوط روند خطوط صافی هستند که با اتصال تعدادی از قله‌های در حال سقوط (نقاط بالایی) یا دره‌های در حال صعود (نقاط پایینی) رسم می‌شوند.

یک خط روند با شیب مثبت یا رو به بالا زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در حال تجربه‌ی نقاط بالایی یا نقاط پایینی بالاتری باشند. روند صعودی با اتصال نقاط پایینی در حال صعود رسم می‌شود. در حالی که، یک خط روند نزولی با شیب منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در حال تجربه‌ی نقاط بالایی یا نقاط پایینی پایین‌تری باشند.

خطوط روند بر حسب نقطه‌ی مورد استفاده در نمودار شمعی برای رسمشان ظاهر متفاوتی دارند. تحلیل‌گران نظرات متفاوتی در مورد بهترین نقطه روی نمودار شمعی برای رسم خطوط روند دارند. اما تجربه نشان داده است که استفاده از بدنه‌ی شمع به نسبت خطوط باریک سایه مانند بالا و پایین آن بهتر می‌توانند پرایس اکشن‌هایی که اتفاق افتاده اند را نشان دهند. در نتیجه، این نقاط احتمالا نقاط دقیق‌تری برای رسم خطوط روند هستند، به خصوص در نمودار‌های یک روزه‌ای که ممکن است دارای «نقاط پرت» باشند (نقاطی که در خارج از بازه‌ی معمول قرار می‌گیرند).

تحلیل‌گران معمولا در نمودار‌های یک روزه از قیمت بسته شدن به جای نقاط بالایی یا پایینی برای رسم خطوط روند استفاده می‌کنند چون قیمت پایانی نشان دهنده‌ی این است که معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران قصد دارند آن دارایی (سهام/ارز دیجیتال) را برای یک روز، یک هفته یا تعطیلات بازار نگه دارند. خطوط روند با سه نقطه یا بیشتر معمولا اعتبار بالاتری به نسبت خطوط روند با تنها دو نقطه دارند.

  • روند‌های صعودی روند‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها نقاط بالایی و نقاط پایینی بالاتری می‌سازد. روند‌های صعودی حداقل دو نقطه‌ی پایینی را به هم متصل کرده و نشان دهنده‌ی سطح حمایت پایین قیمت هستند.
  • روند‌های نزولی روند‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها نقاط بالایی و نقاط پایینی پایین‌تری می‌سازد. روند‌های نزولی حداقل دو نقطه‌ی بالایی را به هم متصل کرده و نشان دهنده‌ی سطح مقاومت در بالای قیمت هستند.
  • بازار نوسانی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بین یک محدوده‌ی بالایی یا پایینی نوسان داشته باشد. این دو محدوده دو خط روند موازی بوده و معمولا افقی هستند.

انواع الگوهای قیمت:‌ الگو‌های تداوم

الگوهای قیمتی که نشان دهنده‌ی قطع شدن موقت یک روند هستند الگوی تداوم نامیده می‌شوند. یک الگوی تداوم می‌تواند به عنوان یک توقف در یک روند با ثبات دیده شود، زمانی که گاو‌ها در طول یک روند صعودی نفسی تازه می‌کنند، یا زمانی که خرس‌ها در یک دوره‌ی نزولی استراحت می‌کنند.

زمانی که الگوهای قیمت در حال شکل‌گیری هستند، امکان پیش‌بینی تداوم آن یا بر‌عکس شدنشان وجود ندارد. در چنین مواقعی، باید توجه زیادی به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت استفاده شده‌اند، داشته باشید و ببینید آیا قیمت در بالا یا پایین منطقه‌ی با ثبات خط روند را قطع می‌کند یا خیر.

در تحلیل تکنیکال معمولا فرض می‌شود یک روند تا زمانی که بر‌عکس شدنش تایید نشده است، ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی، هر چه یک الگوی قیمت به زمان بیشتری برای شکل‌گیری نیاز داشته باشد، و مدت زمان حرکت قیمت در این الگو بالاتر باشد، حرکت قیمت زمانی که خط قیمت با خط بالایی یا پایینی منطقه‌ی تداوم برخورد می‌کند قابل توجه‌تر است.

اگر قیمت در روند خود به حرکت ادامه دهد، الگوی قیمت به عنوان الگوی تداوم شناخته می‌شود. الگوهای تداوم متداول شامل این موارد هستند:

  • پرچم‌های مثلثی که توسط برخورد دو خط روند ساخته می‌شوند.
  • پرچم‌ها که توسط دو خط روند موازی ساخته می‌شوند.

گوه‌ها که توسط برخورد دو خط روند ساخته می‌شوند، اما هر دوی این خطوط صعودی یا نزولی هستند.

پرچم‌های مثلثی

پرچم‌های مثلثی با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته می‌شوند. یکی از ویژگی‌های کلیدی پرچم‌های مثلثی این است که خطوط روند در دو مسیر حرکت می‌کنند. یکی از این خط روند صعودی و دیگری نزولی است. تصویر زیر نشان دهنده‌ی مثالی از الگوی پرچم مثلثی است. معمولا در طول شکل‌گیری یک پرچم مثلثی حجم کم می‌شود. زمانی که قیمت رو به بالا می‌رود حجم نیز زیاد می‌شود.

Image

پرچم‌ها

پرچم‌ها الگوهای قیمتی هستند که با استفاده از دو خط روند موازی که می‌توانند شیب مثبت، منفی یا افقی داشته باشند، ساخته می‌شوند. به طور کلی، پرچمی ‌که شیب مثبت (رو به بالا) دارد نشان دهنده‌ی یک توقف در یک روند نزولی در بازار است. پرچمی‌ که شیب منفی داشته باشد نشان دهنده‌ی یک توقف در روند صعودی در بازار است. شکل‌گیری پرچم معمولا با یک دوره کاهش حجم همراه است که با شکسته شدن پرچم توسط قیمت دوباره دچار افزایش می‌شود.

Image

گوه‌ها

گوه‌ها شبیه پرچم‌های مثلثی هستند و با استفاده از دو خط روند همگرا رسم می‌شوند. اما ویژگی اصلی گوه‌ها و وجه تمایز آن‌ها با پرچم‌های مثلثی این است که هر دوی این خطوط روند در مسیر مشابهی حرکت می‌کنند، رو به بالا یا رو به پایین. در تحلیل تکنیکال،‌ یک گوه با زاویه رو به پایین نشان دهنده‌ی یک توقف در یک روند صعودی و یک گوه با زاویه رو به بالا نشان دهنده‌ی یک اختلال موقت در یک بازار نزولی است. مانند پرچم‌ها و پرچم‌های مثلثی، حجم معمولا در طول شکل‌گیری یک گوه کاهش پیدا می‌کند و تنها زمانی که قیمت از بالا یا پایین الگوی گوه را بکشند افزایش پیدا می‌کند.

Image

مثلث‌ها

مثلث‌ها یکی از محبوب‌ترین الگو‌های قیمت برای استفاده در تحلیل تکنیکال هستند چون بیشتر از دیگر الگو‌ها خود را در نمودار‌ها نشان می‌دهند. سه نوع الگوی مثلث وجود دارند، مثلث‌های متقارن، مثلث‌های صعودی و مثلث‌های نزولی. این الگو‌ها می‌توانند از چند هفته تا چند ماه در نمودار وجود داشته باشند.

مثلث‌های متقارن زمانی که دو خط روند به سمت همدیگر همگرا می‌شوند به وجود می‌آیند. این مثلث‌ها سیگنال می‌دهند که احتمال شکسته شده خط حمایت یا مقاومت وجود دارد (اما مشخص نمی‌کنند کدام یک). مثلث‌های صعودی توسط یک خط روند صاف در بالا و یک خط روند صعودی در پایین ساخته می‌شوند و نشان می‌دهند که احتمال شکسته شدن خط مقاومت وجود دارد. در حالی که مثلث‌های نزولی توسط یک خط روند صاف در پایین و یک خط روند نزولی در بالا ساخته می‌شوند و نشان می‌دهند که احتمال شکسته شدن خط حمایت وجود دارد. بزرگی شکست معمولا به اندازه‌ی طول ضلع سمت چپ مثلث است. یک الگوی مثلث در تصویر زیر نشان داده شده است.

Image

فنجان و دسته

فنجان و دسته یکی از الگوهای قیمت گاوی در تحلیل تکنیکال است که در آن یک روند نزولی برای مدتی متوقف شده، اما زمانی که درستی الگو تایید شد به حرکت خود ادامه می‌دهد. بخش «فنجان» این الگو شبیه حرف U است. پایین این الگو فرم حلالی دارد و مانند V تیز نیست. هر دو سمت فنجان ارتفاع برابری دارند.

بخش «دسته» در سمت راست فنجان شکل می‌گیرد و شبیه یک قلاب کوتاه، یک پرچم یا یک پرچم مثلثی است. زمانی که دسته کامل شود، قیمت سهام ممکن است خط مقاومت را شکسته، به یک سطح بالاتر حرکت کند و روند خود را در این مسیر ادامه دهد. تصویر زیر یک الگوی فنجان و دسته را نشان می‌دهد.

Image

انواع الگوهای قیمت:‌ الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی که نشان دهنده‌ی یک تغییر در روند حرکت فعلی قیمت باشند الگوی بازگشتی نامیده می‌شوند. این الگو‌های قیمت نشان دهنده‌ی دوره‌هایی هستند که در آن‌ها گاوها یا خرس‌ها خسته شده‌اند. در این شرایط، یک روند متوقف شده و سپس در مسیر جدیدی به حرکت در می‌آید. به عنوان مثال، یک روند صعودی که توسط گاو‌های پرانرژی حمایت می‌شده است، ممکن است متوقف شود. این توقف نشان می‌دهد که فشار برابری از سوی گاو‌ها و خرس‌ها بر آن وارد شده است. این روند سپس ممکن است به سمت نیروی خرس‌ها منحرف شود. نتیجه این تغییر، نزولی شدن روند است.

برعکس شدن‌هایی که در نقاط بالای بازار رخ می‌دهند الگوی توزیع نامیده می‌شوند، زمانی که دارایی مورد نظر بیشتر از این که خریده شود فروخته می‌شود. برعکس این حالت زمانی است که برعکس شدن در پایین بازار رخ می‌دهد. چنین الگویی الگوی تراکم نامیده می‌شود. در این الگوهای قیمت دارایی مورد نظر بیشتر از این که فروخته شود خریده می‌شود. مانند الگو‌های تداوم، هر چه ساخته شدن روند مدت بیشتری طول بکشد، تغییرات قیمت درون الگو بیشتر بوده و قیمت پس از شکست خط حمایت یا مقاومت حرکت بیشتری خواهد داشت.

زمانی که روند حرکت قیمت بعد از یک وقفه برعکس می‌شود، الگوی قیمت به عنوان یک الگوی برعکس شدن شناخته می‌شود. چند نوع از متداول‌ترین الگوهای برعکس شدن عبارت اند از:

  • الگوی سر و شانه‌ها: نشان دهنده‌ی دو حرکت قیمت کوچک در اطراف یک تغییر قیمت بزرگ است.
  • الگوی دو قله: نشان دهنده‌ی دو جهش رو به بالای کوتاه مدت است که نمی‌توانند سطح مقاومت را شکسته و از آن عبور کنند.
  • الگوی دو دره: نشان دهنده‌ی دو جهش رو به پایین کوتاه مدت است که نمی‌توانند سطح حمایت را شکسته و از آن پایین‌تر بروند.

سر و شانه‌ها

الگوی سر و شانه‌ها یکی از الگوهای قیمت است که می‌تواند به صورت یک مجموعه در بالای بازار یا پایین آن اتفاق بیفتد: یک قله/دره اولیه که به دنبال آن یک قله/دره بزرگتر رخ می‌دهد و در نهایت به یک قله‌/ دره مشابه قله/دره اول ختم می‌شود. به وجود آمدن یک الگوی سر و شانه‌ها در بالای یک روند صعودی می‌تواند نشان دهنده‌ی برعکس شدن روند باشد. در این شرایط، روند در نهایت نزولی خواهد شد.

برعکس این حال زمانی رخ می‌دهد که یک الگوی سر و شانه‌ها (الگوی سر و شانه‌های برعکس) در پایین یک روند نزولی اتفاق بیفتد. در این شرایط، روند قیمت برعکس شده و صعودی خواهد شد. مانند تصویر پایین می‌توانید برای اتصال نقاط بالایی یا پایینی سر و شانه‌ها از یک خط روند افقی یا با زاویه کم استفاده کنید.

Image

دو قله

الگو‌های دو قله یا دو دره در تحلیل تکنیکال نشان دهنده‌ی نقاطی هستند که بازار در آن‌ها دو تلاش نا‌موفق برای شکستن سطوح حمایت یا مقاومت داشته است. الگوی دو قله که ظاهری شبیه حرف M دارد یک پرش به سمت خط مقاومت است که با یک تلاش ناموفق دیگر همراه شده است. این الگو باعث برعکس شدن روند می شود. در حالی که الگوی دو دره شبیه حرف W بوده و زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت داشته باشد. این الگو نیز مانند تصویر زیر باعث برعکس شدن روند می‌شود.

الگو‌های قیمت سه قله یا سه دره الگو‌های برعکس شدنی هستند که مانند سر و شانه‌ها، دو قله و دو دره متداول نیستند اما رفتاری مشابه با آن‌ها دارند و می‌توانند سیگنال خوبی برای تغییر روند قیمت باشند. این الگوها زمانی رخ می‌دهند که قیمت سه بار تلاش کند خط حمایت یا مقاومت را بشکند اما موفق نشود.

Image

شکاف‌ها

شکاف‌ها زمانی رخ می‌دهند که بین دو دوره معامله فضای خالی وجود داشته باشد. دلیل به وجود آمدن شکاف افزایش یا کاهش شدید قیمت است. به عنوان مثال، قیمت یک سهام ممکن است در ۵ دلار بسته شود و بعد از یک اتفاق خوب برای شرکت در ۷ دلار باز شود. سه نوع شکاف در تحلیل تکنیکال وجود دارند: شکاف شکست، شکاف تداوم و شکاف خستگی. شکاف‌های شکست در شروع یک روند، شکاف‌های تداوم در میانه‌ی یک روند و شکاف‌های خستگی در نزدیکی پایان یک روند رخ می‌دهند.

Image

نتیجه:‌ تحلیل تکنیکال الگو‌های قیمت

الگوهای قیمت زمانی رخ می‌دهند که روند قیمت رفتار خود را عوض می‌کند. این الگو‌ها نشان دهنده‌ی مناطق مستحکم‌سازی هستند که روند فعلی در آن‌ها ادامه پیدا کرده یا برعکس می‌شود. خطوط روند برای پیدا کردن الگوهای قیمت کاربرد مهمی ‌دارند.

این الگو‌های قیمت می‌توانند به صورت پرچم، پرچم مثلثی یا دو قله باشند. حجم نقش مهمی‌در این الگو‌ها دارد. حجم معمولا در هنگام شروع الگو کاهش می یابد و در نزدیکی پایان آن افزایش پیدا می‌کند. الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارند چون می‌توانند رفتار قیمت، ادامه‌ی روند یا بر‌عکس شدن آن را پیش‌بینی کنند.