میانگین متحرک (Moving Average) نمودار قیمت را متعادل کرده و اندیکاتورهای لازم را برای مشخص کردن روند کلی قیمت تشکیل ‌می‌دهد. میانگین‌های متحرک مسیر حرکت قیمت را پیش بینی نمی‌کنند، اما مسیر حرکت فعلی آن را مشخص ‌می‌کنند. با این حال، این نمودار‌ها لحظه‌ای عمل نمی‌کنند، چون بر اساس قیمت‌های قبل رسم ‌می‌شوند.

میانگین‌های متحرک همینطور پایه اصلی بسیاری از اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال، مانند باند‌های بولینگر، MACD و اسیلاتور مک کلان را تشکیل ‌می‌دهند. دو نوع از محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. این میانگین‌های متحرک ‌می‌توانند برای تشخیص مسیر روند‌ یا تعریف سطوح احتمالی حمایت و مقاومت به کار برده شوند.

هر دو میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در این نمودار نشان داده شده‌اند:

Moving Averages

محاسبات میانگین متحرک ساده SMA (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده با محاسبه‌ی قیمت میانگین‌ یک دارایی در تعداد مشخصی از بازه‌های زمانی به دست ‌می‌آید. بیشتر میانگین‌های متحرک بر اساس قیمت بسته‌شدن (Close) هستند. به عنوان مثال،‌ یک نمودار میانگین متحرک ساده ۵ روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن پنج روز و تقسیم آن بر پنج است. میانگین متحرک، همانطور که از نامش مشخص است، میانگین قیمتی است که مدام در حال تغییر است.

زمانی که داده‌های جدید موجود ‌می‌شوند، داده‌های قدیمی ‌دور انداخته ‌می‌شوند. این باعث ‌می‌شود که میانگین در طول بازه‌ی زمانی متحرک باشد. مثال زیر نشان‌دهنده‌ی‌ یک میانگین متحرک ۵ روزه است که در ۳ روز حرکت کرده است:

قیمت‌های پایانی روزانه: ۱۱,۱۲,۱۳,۱۴,۱۵,۱۶,۱۷

اولین روز از میانگین متحرک ساده‌ی ۵ روزه: (۱۱+۱۲+۱۳+۱۴+۱۵)/۵=۱۳

دومین روز از میانگین متحرک ۵ روزه: (۱۲+۱۳+۱۴+۱۵+۱۶)/۵=۱۴

سومین روز از میانگین متحرک ۵ روزه: (۱۳+۱۴+۱۵+۱۶+۱۷)/۵=۱۵

اولین روز از میانگین متحرک از قیمت‌های پایانی ۵ روز اخیر میانگین ‌می‌گیرد. دومین روز از میانگین متحرک اولین داده (۱۱) را حذف کرده و‌ یک داده‌ی جدید (۱۶) اضافه ‌می‌کند. سومین روز از میانگین متحرک هم همین روند را تکرار کرده و اولین داده (۱۲) را حذف کرده و‌ یک داده‌ی جدید (۱۷) اضافه ‌می‌کند. در مثال‌های بالا، قیمت به تدریج و در طول ۷ روز از ۱۱ به ۱۷ افزایش پیدا ‌می‌کند.

توجه کنید که میانگین متحرک هم در طول دوره‌ای که محاسبه شده است از ۱۳ به ۱۵ افزایش پیدا ‌می‌کند. همینطور توجه کنید که مقدار همه‌ی میانگین‌های متحرک از آخرین قیمت پایانی کمتر است. به عنوان مثال، میانگین متحرک روز اول برابر ۱۳ و آخرین قیمت پایانی آن روز ۱۵ است. قیمت‌های چهار روز اول کمتر از قیمت پایانی روز پنجم بوده‌اند، به همین دلیل میانگین متحرک نیز از آن کمتر است.

محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی EMA (Exponential Moving Average)

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) با قرار دادن وزن بیشتر روی قیمت‌های اخیر، تاخیر در نمودار را کمتر ‌می‌کنند. وزن‌دهی به قیمت‌های اخیر به تعداد دوره‌ها در میانگین متحرک بستگی دارد. تفاوت میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده این است که محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی در‌ یک روز به محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی همه‌ی روز‌های قبل از آن بستگی دارد. برای رسم‌ یک نمودار میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه با دقت مناسب به داده‌های بسیار بیشتر از ۱۰ روز نیاز دارید.

سه گام برای محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی وجود دارند. در ابتدا، میانگین متحرک ساده‌ی اولین دوره را محاسبه کنید.‌ یک میانگین متحرک نمایی باید از‌ یک جا شروع شود، به همین دلیل میانگین متحرک ساده به عنوان اولین نقطه برای محاسبه‌ی میانگین‌های متحرک بعدی استفاده ‌می‌شود. سپس ضریب وزن‌دهی را محاسبه کنید. و در نهایت، میانگین متحرک نمایی برای همه‌ی روز‌های بین نقطه‌ی اول تا امروز را با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار میانگین متحرک نمایی دوره‌ی قبل حساب کنید. فرمول زیر برای‌ یک میانگین متحرک ۱۰ روزه است.

میانگین متحرک ساده‌ی ۱۰ روزه: ۱۰/جمع قیمت‌ها

 (۲/ (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%) :ضریب

میانگین متحرک نمایی: (میانگین متحرک روز قبل) + ضریب  X (میانگین متحرک روز قبل) – قیمت پایانی).

۰.۱۸۱۸ (۱۸.۱۸%)

ضریب وزنی

یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه ۱۸.۱۸% وزن به آخرین قیمت اختصاص ‌می‌دهد.‌ یک میانگین متحرک ۱۰ روزه ۱۸.۱۸% EMA نیز نامیده ‌می‌شود.‌ یک EMA 20 روزه ۹.۵۲% به آخرین قیمت وزن اختصاص ‌می‌دهد (۰۹۵۲.=(۱+۲۰)/۲). دقت کنید که وزن‌دهی برای بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر بیشتر از وزن‌دهی برای بازه‌ی زمانی طولانی‌تر است. در واقع، با دو برابر شدن دوره‌ی میانگین متحرک وزن‌دهی نصف ‌می‌شود.

اگر ‌می‌خواهید از‌ یک درصد خاص برای‌ یک نمودار میانگین متحرک نمایی استفاده کنید، ‌می‌توانید از این فرمول برای تبدیل آن به دوره‌ی زمانی استفاده کنید و سپس پارامتر‌های میانگین متحرک نمایی را در آن جایگذاری کنید.

دوره‌ی زمانی = (۲/ درصد)-۱

مثال: ۳%: دوره‌ی زمانی  = (۲/۰.۰۳) -۱= ۶۵.۶۷

دقت میانگین متحرک نمایی

نمونه‌ای از میانگین متحرک ساده‌ی ۱۰ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه‌ی سهام اینتل را در زیر آورده‌ایم. میانگین متحرک ساده بسیار واضح است و به توضیحات زیادی نیاز ندارد: میانگین متحرک ساده‌ی ۱۰ روزه به محض موجود شدن قیمت‌های جدید حرکت ‌می‌کند و قیمت‌های قدیمی را حذف ‌می‌کند. میانگین متحرک نمایی در جدول با‌ یک میانگین متحرک ساده با مقدار ۲۲.۲۲ شروع ‌می‌شود و پس از آن با فرمول خودش مورد محاسبه قرار ‌می‌گیرد.

فرمول میانگین متحرک نمایی از مقادیر میانگین متحرک‌های نمایی قبلی استفاده ‌می‌کند که خودشان نیز از میانگین‌های متحرک قبلی استفاده ‌می‌کنند. هر میانگین متحرک قبلی نقش کوچکی در مقدار میانگین متحرک فعلی دارد. در نتیجه، میانگین متحرک فعلی بر اساس داده‌های استفاده شده در کل میانگین‌های متحرک تغییر ‌می‌کند.

به طور ایده آل، در‌ یک EMA صد درصد دقیق، باید از همه‌ی قیمت‌هایی که سهم تا به امروز تجربه کرده است در رسم میانگین متحرک نمایی استفاده کنید و محاسباتتان را از روز اولی که سهم برای عموم عرضه شده است، شروع کنید. البته این روش همیشه ممکن نیست، اما هر چه از داده‌های بیشتری استفاده کنید، نمودار میانگین متحرک نمایی شما دقیق‌تر خواهد بود. هدف شما در محاسبات، بالا بردن دقت و در عین حال پایین آوردن زمان محاسبات است.

جدول زیر دارای ۳۰ دوره است. ۳۰ نقطه برای رسم نمودار میانگین متحرک نمایی مورد استفاده قرار گرفته اند. میانگین متحرک ساده‌ی ۱۰ روزه در جدول دقت چندان بالایی ندارد. ما در جدول‌هایمان از ۲۵۰ دوره‌ یا بیشتر استفاده ‌می‌کنیم تا میانگین‌های متحرک نمایی بسیار دقیق باشند.

Moving Averages - Spreadsheet

فاکتور تاخیر (The Lag Factor)

هر چه میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تاخیر بیشتری دارد.‌ یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه قیمت را از نزدیک دنبال ‌می‌کند و به محض تغییر روند سریع تغییر روند ‌می‌دهد. میانگین‌های متحرک کوتاه مانند قایق‌های تندرو هستند، چابک و آماده‌ی تغییر مسیر. در حالی که‌ یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارای داده‌های قدیمی ‌زیادی است که سرعتش را کم ‌می‌کنند. میانگین‌های متحرک طولانی‌تر مانند تانکرهای اقیانوس پیما هستند، کندرو و مقاوم در برابر تغییر مسیر. تغییرات قیمت بسیار بزرگی برای حرکت دادن میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه مورد نیاز هستند.

Moving Averages

نمودار بالا نشان‌دهنده‌ی تغییرات قیمت S&P 500 ETF است. نمودار میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه قیمت‌ها را از نزدیک دنبال ‌می‌کند در حالی که نمودار میانگین متحرک ۱۰۰ روزه از آن فاصله‌ی زیادی دارد. حتی در طول افت قیمت در بازه‌ی زمانی ماه ژانویه تا فوریه، نمودار ۱۰۰ روزه مسیر خود را حفظ کرده و تغییر جهت نمی‌دهد. نمودار میانگین متحرک ۵۰ روزه جایی بین نمودار‌های ۱۰ و ۱۰۰ روزه قرار ‌می‌گیرد.

Moving Averages

مقایسه‌ی میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

 با این که تفاوت‌های واضحی بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی وجود دارند، نمی‌توان گفت که‌ یکی بهتر از دیگری است.

میانگین‌های متحرک نمایی تاخیر کمتری داشته و به قیمت‌های اخیر و تغییرات قیمت اخیر حساس‌تر هستند. میانگین‌های متحرک نمایی قبل از میانگین‌های متحرک ساده تغییر جهت ‌می‌دهند. در حالی که، میانگین‌های متحرک ساده نشان‌دهنده‌ی میانگین واقعی قیمت‌ها در کل طول دوره هستند. در نتیجه، ممکن است میانگین‌های متحرک ساده برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت بهتر باشند.

استفاده از میانگین‌های متحرک به اهداف، استایل تحلیل و بازه‌ی زمانی مد نظر شما برای تحلیل تکنیکال بستگی دارد. تحلیل‌گران تکنیکال باید هر دو نوع نمودار و همینطور بازه‌های زمانی مختلف را امتحان کرده تا مناسب‌ترین گزینه را پیدا کند. نمودار زیر نشان‌دهنده‌ی میانگین متحرک ساده‌ی IBM در‌ یک دوره‌ی ۵۰ روزه با رنگ قرمز و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه با رنگ سبز است.

هر دوی این نمودار‌ها در اواخر ماه ژانویه به اوج ‌می‌رسند، اما کاهش EMA شدید‌تر از کاهش SMA است. EMA در اواسط ماه فوریه بالا ‌می‌رود، اما SMA تا پایان ماه مارس پایین‌تر باقی ‌می‌ماند. توجه کنید که SMA حدود‌ یک ماه بعد از EMA بالا ‌می‌رود.

Moving Averages - Chart 4

نمودار بالا قیمت سهام ۳M (MMM) را به همراه نمودار میانگین متحرک نمایی ۱۵۰ روزه نشان ‌می‌دهد. این مثال نشان ‌می‌دهد زمانی که روند قوی است میانگین متحرک چقدر خوب عمل ‌می‌کند. EMA 150 روزه در نوامبر سال ۲۰۰۷ و ژانویه ۲۰۰۸ پایین ‌می‌آید. توجه کنید که برای عوض شدن جهت این میانگین متحرک به ۱۵% کاهش نیاز بود.

این اندیکاتور‌های تاخیردار گاهی تعویض مسیر قیمت را همزمان با رخ دادن آن (در بهترین شرایط) و گاهی بعد از رخ دادن آن (بدترین شرایط) نشان ‌می‌دهند. MMM در مارچ ۲۰۰۹ به روند نزولی خود ادامه داد و سپس ۴۰-۵۰% بالا رفت. توجه کنید که میانگین متحرک نمایی ۱۵۰ روزه بعد از این اتفاق شروع به بالا رفتن کرد. اما زمانی که EMA بالا رفت، MMM به مدت ۱۲ ماه به صعود خود ادامه داد. میانگین‌های متحرک عملکرد فوق‌العاده خوبی در روند‌های قوی دارند.

کراس میانگین متحرک‌ها (Cross Over)

برای به دست آوردن سیگنال‌های کراس ‌می‌توان از دو میانگین متحرک استفاده کرد. جان مورفی، در کتاب تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی این را «روش دابل کراس (Double Crossover)» ‌می‌نامد. دابل کراس شامل‌ یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه‌مدت و‌ یک میانگین متحرک نسبتا بلندمدت است. مانند همه‌ی میانگین‌های متحرک دیگر، طول کلی میانگین متحرک بازه‌ی زمانی سیستم را تعریف ‌می‌کند.‌ یک سیستم که از EMA 5 روزه و EMA 35 روزه استفاده ‌می‌کند کوتاه‌مدت تصور ‌می‌شود. سیستمی‌ که از SMA 50 روزه و SMA 200 روزه استفاده ‌می‌کند میان‌مدت‌ یا شاید حتی بلندمدت تصور ‌می‌شود.

یک کراس صعودی زمانی اتفاق ‌می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلندمدت‌تر عبور کرده و به بالای آن ‌می‌رود. به این کراس «کراس طلایی» نیز گفته ‌می‌شود.‌ یک کراس نزولی زمانی اتفاق ‌می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر به میانگین متحرک بلندمدت تر برخورد کرده و به زیر آن ‌می‌رود. به این برخورد « کراس مرگ» ‌می‌گویند.

کراس یا تقاطع میانگین‌های متحرک سیگنال‌های نسبتا دیرهنگامی برای شما ایجاد ‌می‌کند. به هر حال، این سیستم از دو اندیکاتور با تاخیر استفاده ‌می‌کند. هر چه دوره‌ی میانگین‌های متحرک بلندتر باشد، تاخیر سیگنال بیشتر است. این سیگنال‌ها زمانی که‌ یک روند خوب به وجود ‌می‌آید عملکردی عالی دارند. اما برخورد میانگین‌های متحرک در شرایط عدم وجود‌ یک روند قوی باعث به وجود آمدن نوسان زیاد در قیمت ‌می‌شود.

یک روش کراس سه گانه نیز وجود دارد که در آن از سه میانگین متحرک استفاده ‌می‌شود. در این جا نیز زمانی که کوتاه‌ترین میانگین متحرک دو میانگین متحرک بلند‌تر را قطع کند سیگنال تولید ‌می‌شود.‌ یک سیستم کراس سه گانه‌ی ساده ممکن است از میانگین‌های متحرک ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۰ روزه استفاده کند.

Moving Averages - Chart 5

نمودار بالا نشان‌دهنده‌ی نمودار قیمت سهام Home Depot (HD) به همراه میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (خط نقطه چین سبز) و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (خط قرمز) است. خط مشکی نشان‌دهنده‌ی قیمت پایانی روزانه است. استفاده از برخورد میانگین‌های متحرک باعث به دست آمدن سه نوسان قبل از رخ دادن‌ یک روند خوب ‌می‌شود.

 EMA 10 روزه در اواخر ماه اکتبر (۱) EMA 50 روزه را شکسته و به زیر آن ‌می‌رود. اما این روند زیاد طول نمی‌کشد و میانگین متحرک ۱۰ روزه در اواسط ماه نوامبر (۲) به بالا بر‌می‌گردد. این کراس بیشتر طول ‌می‌کشد، اما کراس نزولی بعدی در ماه ژانویه (۳) در نزدیکی قیمت‌های اواخر نوامبر رخ ‌می‌دهد و باعث‌ یک دوره‌ی نوسانی دیگر ‌می‌شود. این کراس نزولی زیاد طول نمی‌کشد، چون چند روز بعد EMA 10 روزه به بالای EMA 50 روزه بر‌می‌گردد (۴). بعد از سه سیگنال بد، چهارمین سیگنال‌ یک حرکت قوی را پیش‌بینی ‌می‌کند و قیمت سهم بیش از ۲۰% رشد ‌می‌کند.

دو نکته حائز اهمیت در این جا وجود دارند. اول این که، کراس‌ها ممکن است تحت تاثیر نوسانات قرار بگیرند.‌ یک فیلتر قیمتی یا زمانی ‌می‌تواند برای جلوگیری از نوسانات استفاده شود. معامله‌گر‌ها ممکن است نیاز داشته باشند که کراس سه روز باقی بماند تا حرکتی انجام دهند یا این که EMA 10 روزه به مقدار خاصی به پایین/بالای EMA 50 روزه برود.

نکته‌ی دوم این است که MACD ‌می‌تواند برای شناسایی و تعیین کمیت این کراس‌ها استفاده شود. (۱۰,۵۰,۱)‌ MACD یک خط است که نشان‌دهنده‌ی تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است. MACD در طول کراس‌های طلایی مثبت و در طول کراس‌های مرگ منفی ‌می‌شود. اسیلاتور درصد قیمت (PPO) هم ‌می‌تواند به همین روش برای نشان دادن تفاوت درصد‌ها استفاده شود. توجه کنید که MACD و PPO بر حسب میانگین متحرک نمایی به دست ‌می‌آیند و با میانگین متحرک ساده سازگار نیستند.

Moving Averages - Chart 6

این نمودار قیمت سهام Oracle (ORCL) با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، ۲۰۰ روزه و MACD (50,200,1) را نشان ‌می‌دهد. در‌ یک دوره‌ی‌ یک و نیم ساله، نمودارهای میانگین متحرک در چهار نقطه با هم برخورد کردند. سه برخورد اول باعث نوسان‌ یا معاملات بد شدند.‌

یک روند با ثبات در چهارمین کراس رخ داده و قیمت سهام به میانه‌ی کانال ۲۰ دلار وارد شد. این مثال هم نشان ‌می‌دهد که میانگین متحرک در هنگام بروز روند‌های قوی عملکرد فوق العاده‌ای دارد، اما زمانی که این روند وجود نداشته باشد کاربرد کمتری دارد.

کراس یا برخورد با قیمت

کراس نمودار میانگین متحرک با نمودار قیمت نیز ‌می‌تواند سیگنال‌دهنده باشد. زمانی که نمودار قیمت به بالای نمودار میانگین متحرک حرکت ‌می‌کند‌ یک سیگنال صعودی و زمانی که نمودار قیمت به پایین نمودار میانگین متحرک حرکت ‌می‌کند‌ یک سیگنال نزولی تولید ‌می‌شود. کراس با نمودار قیمت ‌می‌تواند برای معامله در روند‌های بزرگ‌تر مورد استفاده قرار بگیرد.

میانگین متحرک طولانی‌تر روند را مشخص کرده و میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر برای تولید سیگنال استفاده ‌می‌شود. معامله‌گران تنها زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک طولانی‌مدت‌تر قرار گرفت به دنبال پوزیشن‌های صعودی ‌می‌گردند. این روش معامله هماهنگ با روند بزرگتر است.

به عنوان مثال، اگر قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، تحلیل‌گران تنها روی سیگنال‌هایی تمرکز ‌می‌کنند که از برخورد نمودار قیمت با میانگین متحرک ۵۰ روزه و بالاتر رفتن قیمت از آن به دست ‌می‌آیند. واضح است که حرکت قیمت به زیر نمودار میانگین متحرک ۵۰ روزه هم‌ یک سیگنال تولید ‌می‌کند، اما این سیگنال نزولی نادیده گرفته ‌می‌شود چون که روند بزرگ‌تر صعودی است.‌ یک برخورد بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه نشان دهنده‌ی‌ یک روند صعودی در قیمت‌ها و ادامه‌ی روند صعودی است.

نمودار بعدی نمودار قیمت Emerson Electric (EMR) به همراه میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را نشان ‌می‌دهد. قیمت سهام در ماه آگوست از EMA 200 روزه عبور کرده و بالای آن قرار گرفت. در اوایل ماه نوامبر سه کاهش قیمت پایین EMA  ۵۰ روزه اتفاق افتاد. این اتفاق در اوایل ماه فوریه نیز تکرار شد. قیمت‌ها به سرعت به بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه حرکت کردند تا نشانگر سیگنال قوی بولیش هماهنگ با روند بزرگ‌تر باشند (فلش‌های سبز).

 MACD (1,50,1) برای تایید برخورد قیمت و بالا رفتن‌ یا پایین آمدن آن به نسبت EMA 50 روزه در پنجره‌ی اندیکاتور نشان داده شده است. EMA 1 روزه برابر با قیمت‌های پایانی است. MACD(1,50,1) زمانی که قیمت پایانی بالای EMA 50 روزه است مثبت و زمانی که قیمت پایانی پایین EMA 50 روزه است منفی است.

Moving Averages - Chart 7

حمایت و مقاومت

میانگین متحرک همینطور ‌می‌تواند در طول‌ یک روند صعودی نقش حمایت و در طول‌ یک روند نزولی نقش مقاومت را داشته باشد.‌ یک روند صعودی کوتاه‌مدت ممکن است در نزدیکی میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ روزه به حمایت برسد. این سطح حمایت در باند‌های بولینگر هم مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.‌ یک روند صعودی طولانی‌مدت ممکن است در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه به حمایت برسد.

این میانگین متحرک محبوب‌ترین میانگین متحرک طولانی‌مدت در بین تحلیلگران تکنیکال است. در حقیقت، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ممکن است تنها به این دلیل که زیاد مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد نشان‌دهنده‌ی سطوح حمایت‌ یا مقاومت باشد. چیزی مانند پیشگویی که خودش باعث وقوع خودش ‌می‌شود.

Moving Averages - Chart 8

نمودار بالا نشان‌دهنده‌ی نمودار قیمت سهم NY Composite به همراه میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه از اواسط سال ۲۰۰۴ تا اواخر سال ۲۰۰۸ است. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه چندین بار در طول بالا رفتن قیمت نقش حمایت را برای این سهام ایفا ‌می‌کند. زمانی که روند برعکس ‌می‌شود، نمودار قیمت دو بار سطح حمایت را ‌می‌شکند و میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه از آن به بعد در حدود ۹۵۰۰ نقش مقاومت را به عهده ‌می‌گیرد.

از میانگین‌های متحرک، به خصوص میانگین‌های متحرک طولانی‌مدت‌تر، انتظار نداشته باشند که دقیقا نقش حمایت‌ یا مقاومت را برای سهم اجرا کنند. بازار‌ها با احساسات معامله‌گر‌ها تغییر ‌می‌کنند و مستعد تغییرات ناگهانی هستند. میانگین‌های متحرک به جای تعیین سطوح حمایت/مقاومت دقیق ‌می‌توانند برای شناسایی منطقه‌های حمایت/مقاومت مورد استفاده قرار بگیرند.

روبان‌های میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

چندین میانگین متحرک با دوره‌های مختلف ‌می‌توانند در‌ یک نمودار رسم شوند. خط‌های میانگین متحرک شبیه روبان‌هایی هستند که در کنار هم قرار گرفته‌اند:

تحلیل‌گران علاوه بر تحلیل هر کدام از میانگین‌های متحرک روی روبان، از خود روبان نیز اطلاعات مهمی ‌به دست ‌می‌آورند. اگر خط‌ها با هم موازی هستند، این نشانگر روند قوی است. اما اگر روبان واگرا (در حال جدا شدن از هم) است، این نشان‌دهنده‌ی پایان‌ یک روند است. اگر روبان همگرا (خط‌ها در حال نزدیک شدن به هم‌ یا حتی عبور از روی هم) است، این نشان‌دهنده‌ی شروع‌ یک روند جدید است.

نتیجه‌گیری

مزایای استفاده از میانگین متحرک باید در کنار معایب آن دیده شود. میانگین‌های متحرک اندیکاتور‌هایی هستند که با تاخیر روند را دنبال ‌می‌کنند و همیشه‌ یک قدم عقب‌تر از آن هستند. اما این لزوما چیز بدی نیست. به هر حال، روند دوست شماست و بهتر است که در مسیر روند معامله کنید.

میانگین‌های متحرک به معامله‌گران اطمینان ‌می‌دهند که همسو با روند بازار هستند. حتی با این که روند دوست شماست، دارایی‌ها مدت زمان‌های زیادی را در بازه‌های معاملاتی ‌می‌گذرانند که باعث ‌می‌شود میانگین‌های متحرک کاربرد خود را از دست بدهند. زمانی که وارد‌ یک روند شدید، میانگین‌های متحرک به شما اطلاع ‌می‌دهند، اما همیشه تاخیر دارند.

انتظار نداشته باشید که با استفاده از میانگین‌های متحرک بتوانید در بالاترین قیمت بفروشید و در پایین‌ترین قیمت خرید کنید. درست مانند همه‌ی ابزار‌های تحلیل تکنیکال، از میانگین‌های متحرک نباید به تنهایی استفاده کنید، بلکه باید آن‌ها را با دیگر ابزار‌ها ترکیب کنید. تحلیلگران تکنیکال ‌می‌توانند از میانگین‌های متحرک برای تعریف روند کلی استفاده کرده و سپس از RSI برای تعریف سطوح خرید بیش از حد‌ یا فروش بیش از حد استفاده کنند.